II. ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

OSARK Tam Metin Yazım Kılavuzu

OSARK Tam Metin Yazım Kılavuzu'nu Word dosyası formatında indirmek için tıklayınız

 • Tam metin gönderimi için son tarih: 20 Ağustos 2018
 • SADECE OSARK Yazım Kılavuzunda belirten formatta hazırlanan metinler kabul edilecektir.
 • Microsoft Word programında, A4 sayfa boyutunda hazırlanmış bildiri tam metinlerini e-posta yolu ile (osark2018@sakarya.edu.tr) gönderiniz. Microsoft Word dışındaki programlarda oluşturulmuş (ör. PDF) dosyalar kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri tam metinleri için belirlenen uzunluk sınırı (özet, anahtar kelimeler, figürler, tablolar, haritalar, dipnot ve kaynakça dâhil) azami 4500 kelimedir.
 • Ana Metin: 12 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılacak, satır aralığı 1,5 cm ve kenar boşluğu 1 inç ya da 2,5 cm olacaktır. Paragraf başlarındaki girinti 1,5 cm ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanacaktır.
 • Ana Başlık: Kalın (bold) ve büyük harflerle ve 14 punto Times New Roman ile yazılacak, sayfada ortalanmış olarak yer alacaktır.
 • Alt Başlıklar (Varsa): kalın (bold) ve büyük harflerle ve 12 punto Times New Roman ile yazılacak, sayfada sola yaslı olarak yer alacaktır.
 • Yazar(ların) Adı ve Soyadı: Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times New Roman ile kalın (bold) olarak yazılacak, sayfada ortalanmış olarak yer alacaktır.
 • Akademik Unvan/Kurum (Varsa) (Varsa) her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times New Roman ile yazarın adı ve soyadının altında parantez içinde yazılacak ve sayfada ortalanmış olarak yer alacaktır. (Kurum ve unvan bilgileri için Türkçe veya İngilizce dışında bir dil kullanılmamalıdır.)
 • E-posta Adresi: Kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır.
 • Figür, Tablo, Harita, Grafik ve Diğer Görseller: Varsa numaralandırılarak ve tam metin içinde ortalanmış olarak yer alacaktır. Yüksekliği azami 10 cm olacak olan görsellerin genişliği ise metin hizasını geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Her bir görselin altında figür numarası yer almalı, bunun yanına 10 punto Times New Roman ile ve kalın (bold) olarak görsel başlığı yazılmalıdır. Görselin açıklaması (varsa) 10 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak ve tek satır aralığı ile başlığın altına girilmelidir. Açıklamanın iki yanında da 2,5 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır. Kullanılan görsellerin yüksek çözünürlükte olmasına özen gösterilmeli ve görseller, metinden bağımsız olarak e-posta ile gönderilmelidir.
 • Özet: 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 10 punto Times New Roman ile Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.  Özet, ana metnin hemen üstünde yer almalı ve iki yana yaslı olmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler: 3 ila 5 adet Türkçe anahtar kelime, ve 3 ila 5 adet İngilizce  anahtar kelime (Keywords) 10 punto Times New Roman yazı karakteri ile sola dayalı olarak özetin altına yazılacaktır.
 • Paragraf başlarında soldan 1,5 cm girinti verilmelidir. Paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanmalıdır.
 • Alıntılar: Üç satırdan veya 50-55 kelimeden kısa alıntılar, metin dâhilinde ve tırnak içinde italik olarak verilmelidir. Üç satırdan veya 50-55 kelimeden uzun alıntılar ise blok alıntı olarak; tırnak işareti kullanılmadan ve italik yapılmadan, 10 punto ile soldan 1,5 cm blok girintili ve iki yana yaslı olarak verilmelidir.
 • Dipnotlar:
  1. Dipnotların, 10 punto Times New Roman ile 1.15 satır aralığı bırakarak yazılması ve iki yana yaslı olması gerekmektedir.
 1. Aynı dipnotta birden çok atıf yer alıyor ise atıflar birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılacaktır.

Örnek:

BOA, İ.DH., 290/18222; Takvîm-i Vekâyi (İstanbul), 9 Cemâziyelâhir 1270 (9 Mart 1854), s. 1.

 1. Atıflarda sayfa aralıkları belirtilirken, sayfa numaraları kısaltılmadan, tam olarak verilmeli ve sayfa numaraları arasında uzun değil, kısa çizgi kullanılmalıdır. 

Örnek:

Arif Bilgin, Osmanlı Saray Mutfağı (1453-1650), (İstanbul : Kitabevi, 2004), s. 263-268. (263-68 gibi kısaltmayınız.)

 • Kaynakça: Bildiri tam metninde kaynakça yer alması ve metin içinde sonnot DEĞİL, dipnot kullanılması gerekmektedir. Dipnotlar ve kaynakça, OSARK Yazım Kılavuzunda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır.  
 • Noktalama: Gerekli durumlarda noktalama işaretinden sonra sadece bir birim boşluk bırakılacaktır. Tırnak işareti kullanıldığı durumlarda, noktalama işareti tırnağın içinde yer alacaktır. (,” veya .” gibi.)

Örnek tam metin şablonuna şuradan ulaşabilirsiniz.