Panels

All Panels

Translation Studies

Organizer: Sadık YAZAR

Ottoman Food Culture

Organizer: Arif BİLGİN

A Tulip Age Legend

Organizer: Selim Karahasanoğlu

Ottoman Ego Documents

Organizer: Selim Karahasanoğlu

Program

All Program

The Third International Congress on Ottoman Studies (September 7-9,2022) Program

The Third International Congress on Ottoman Studies (September 7-9,2022) Program

Call for Papers

All Call for Papers

Call for Papers

We organized first International Ottoman Studies Congress (OSARK) in Sakarya, Turkey, (14-17...

Publications

All Publications

İmparatorluğun Son Asrında Osmanlılar

Editors: Fatih BOZKURT - Burhan ÇAĞLAR

Osmanlı'da İktisadî Hayat ve Vakıflar

Editors: Kerim İlker Bulunur - Ömer Fâruk Can

Osmanlı Tarihçiliğine Yön Veren Konuşmalar

Editors: Arif Bilgin - Mükerrem Bedizel Aydın

Osmanlı'da Diplomasi, Siyaset ve Savaş

Editors: Mehmet Yaşar Ertaş - Hâcer Kılıçaslan