Osmanlı'da İktisadî Hayat ve Vakıflar


Editörler: Kerim İlker BULUNUR - Ömer Fâruk CAN