II. ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Katılım Şartları

Kongrenin dili Türkçe, Arnavutça ve İngilizcedir.

Kongre müracaatları bireysel veya panel olarak kabul edilecektir. Panel önerileri üç veya dört bildiriden oluşmalıdır. Panel müracaatlarında ortak bir panel başlığı belirlenmeli ve her bir bildiri özeti  yüklenirken bu başlık ilgili yere yazılmalıdır.

Bildiri özeti gönderilmesi için son tarih, 15 Mayıs 2018'dir. 

Kongreye en fazla iki bildiri özeti ile müracaat edilebilir.

Özet; bildiri başlığını, çalışmanın amaç ve kapsamını, yöntemini, temel kaynaklarını, alana yönelik özgün katkısını içermeli ve 150-250 kelime arasında olmalıdır.

Bildiri sunumları için 15 dakika verilecektir.

Kongrede sunulan bildiriler editöryal kontrolden sonra tematik olarak sınıflandırılıp kitaplaştırılacaktır.

Kongre programı ilanından önce tam metinlerin gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin tam metin olarak gönderilmesi için son tarih 15 Ağustos 2018’dir.