II. ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Ulaşım ve Konaklama

 

Katılımcıların konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. 
Ulaşım masraflarının kısmen veya tamamen karşılanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 
Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.