Canlı Bilimleri Tarihi ve Felsefesi


Akademik Koordinatör: Doç. Dr. Mustafa YAVUZ

Canlı Bilimleri Tarihi ve Felsefesi

Akademik koordinatörlüğünü Doç. Dr. Mustafa YAVUZ'un yapacağı "Canlı Bilimleri Tarihi ve Felsefesi" başlıklı oturumda, başlangıcından yirminci yüzyıla kadar yürütülen tıp, eczacılık, tarım, veterinerlik, sağlık hizmetleri, bitki bilimi ve hayvan bilimi gibi canlı biliminin tüm dallarında nazari, ameli ve(ya) tatbiki çalışmalara dair tebliğler sunulacaktır.