Dijital Osmanlı Çalışmaları


Akademik Koordinatör: Doç. Dr. Yunus UĞUR

Dijital Osmanlı Çalışmaları

Akademik koordinatörlüğünü Doç. Dr. Yunus UĞUR’un yapacağı “Dijital Osmanlı Çalışmaları” başlıklı oturumda, yeni bir alan olmakla birlikte uluslararası akademik camiada ilginin hızla artmakta olduğu dijital beşeri bilimler ve özellikle dijital tarih Osmanlı tarihi bağlamında tartışılacaktır. Oturumda geniş coğrafyaya ve uzun zamana yayılan imparatorluğun büyük verisinin analizi açısından dijital beşeri bilimlerin taşıdığı potansiyeli, bu alana ait yaklaşım ve yöntemler ile yapılmakta olan çalışmaların değerlendirilmesi ve bunların Osmanlı tarihçiliğine etkisinin ele alınması planlanmaktadır.