Nazari İlimler Eğitimi ve Müfredatlar


Akademik Koordinatör: Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Nazari İlimler Eğitimi ve Müfredatlar

Akademik koordinatörlüğünü Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU'nun yapacağı “Nazari İlimler Eğitimi ve Müfredatlar” başlıklı oturumda, kuruluştan son döneme kadar mantık, felsefe ve kelam gibi disiplinlerde metin okuma ve tedris pratikleri üzerinde durulacaktır. Bu oturumlarda Osmanlı tarihi araştırmalarının son zamanlardaki en dinamik konularından olan entelektüel tarih alanındaki birikim değerlendirilecek ve bu alandaki çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif oluşturulacaktır.