Osmanlı Modernleşmesinde Toplumsal ve Kültürel Bir Faaliyet Olarak Bilim


Akademik Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zehra BİLGİN

Osmanlı Modernleşmesinde Toplumsal ve Kültürel Bir Faaliyet Olarak Bilim

Akademik Koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Zehra BİLGİN’in yapacağı “Osmanlı Modernleşmesinde Toplumsal ve Kültürel Bir Faaliyet Olarak Bilim” başlıklı oturumda, modernleşme sürecinde önemli bir yer tutan bilim merkezli dönüşümlerin Osmanlı kültürel ve entelektüel ortamı ile ilişkileri ele alınacak, bilimde modernleşme toplumsal yönüyle birlikte incelenecektir.