Katılım Şartları


OSARK 2022 Katılım Şartları

Kongrenin dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır.

Kongre müracaatları bireysel veya panel olarak kabul edilecektir. Panel önerileri üç veya dört bildiriden oluşmalıdır. Panel müracaatlarında ortak bir panel başlığı belirlenmeli ve her bir panelist ayrı ayrı sisteme üye olarak başvuru yapmalı ve her bir bildiri özeti  yüklenirken panel başlığı ilgili yere yazılmalıdır.

Bildiri özeti gönderilmesi için son tarih, 15 Mart 2022'dir. 

Kongreye en fazla iki bildiri özeti ile müracaat edilebilir.

Özet; bildirinin konusu, çalışmanın amaç ve kapsamı, yöntemi, temel kaynakları ve alana özgün katkısı konularında bilgi vermeli ve 150-250 kelime arasında olmalıdır.

Bildiri sunumları için 15 dakika verilecektir.

Kongrede sunulan bildiriler editöryal kontrolden sonra tematik olarak sınıflandırılıp kitaplaştırılacaktır.