International Congress on Ottoman Studies > - /

OSARK 2022

About Us Call for Papers Panels Terms of Participation Dates & Deadlines Abstract Guideline Honorary Members Committee Chairs of OSARK 2022 Program Scientific Advisory Committee Executive Committee Publications

About Us

About Us
OSARK 2022

Call for Papers

Call for Papers
We organized first International Ottoman Studies Congress (OSARK) in Sakarya, Turkey, (14-17 October 2015) and the second one in Tirana, Albania (17-20 October 2018). We now organize the third congress at Istanbul Medeniyet University, in Istanbul

Terms of Participation

Terms of Participation
Terms of Participation

Dates & Deadlines

Dates & Deadlines
Important Dates

Abstract Guideline

Abstract Guideline
Abstract Guideline

Honorary Members Committee

Prof. Dr. Hamza AL (Rector of Sakarya University)
Prof. Dr. Hamza AL (Rector of Sakarya University)
Prof. Dr. Gülfettin Çelik (Rector of Istanbul Medeniyet University)
Prof. Dr. Gülfettin Çelik (Rector of Istanbul Medeniyet University)
Prof. Dr. Erol Özvar (President of The Council of Higher Education [CoHE])
Prof. Dr. Erol Özvar (President of The Council of Higher Education [CoHE])

Chairs of OSARK 2022

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı
Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı

Program

The Third International Congress on Ottoman Studies (September 7-9,2022) Program
The Third International Congress on Ottoman Studies (September 7-9,2022) Program

Scientific Advisory Committee

Yaşar Sarıkaya (Justus-Liebig-Universität Giessen)
Yaşar Sarıkaya (Justus-Liebig-Universität Giessen)
Şit Tufan Buzpınar (Istanbul Medipol University)
Şit Tufan Buzpınar (Istanbul Medipol University)
Suraiya Faroqhi (Ibn Haldun University)
Suraiya Faroqhi (Ibn Haldun University)
Rositsa Gradeva (American University in Bulgaria)
Rositsa Gradeva (American University in Bulgaria)
Rifa'at Ali Abou-el-Haj (State University of New York at Binghamton-Emeritus-1933-2022)
Rifa'at Ali Abou-el-Haj (State University of New York-at-Binghamton-Emeritus- 1933-2022)
Özgen Felek (Yale University)
Özgen Felek (Yale University)
Olivier Bouquet (Université Paris Diderot)
Olivier Bouquet (Université Paris Diderot)
Mücahit Kaçar (Istanbul University)
Mücahit Kaçar (Istanbul University)
Mustafa Erdem Kabadayı (Koç University)
Mustafa Erdem Kabadayı (Koç University)
Michael Ursinus (Heidelberg University-Emeritus)
Michael Ursinus (Heidelberg University-Emeritus)
Mehmet Âkif Aydın (Istanbul Medipol University)
Mehmet Âkif Aydın (Istanbul Medipol University)
Kazuaki Sawai (Kansai University)
Kazuaki Sawai (Kansai University)
Judith Pfeiffer (The University of Bonn)
Judith Pfeiffer (The University of Bonn)
İhsan Fazlıoğlu (Istanbul Medeniyet University)
İhsan Fazlıoğlu (Istanbul Medeniyet University)
İdris Bostan (Istanbul University)
İdris Bostan (Istanbul University)
Hüseyin Çınar (Ankara Yıldırım Beyazıt University)
Hüseyin Çınar (Ankara Yıldırım Beyazıt University)
Hülya Taş (Ankara University)
Hülya Taş (Ankara University)
Houssine Alloul (University of Amsterdam)
Houssine Alloul (University of Amsterdam)
Hatice Aynur
Hatice Aynur
Gábor Ágoston (Georgetown University)
Gábor Ágoston (Georgetown University)
Feridun Mustafa Emecen (Istanbul 29 Mayıs University)
Feridun Mustafa Emecen (Istanbul 29 Mayıs University)
Fatih Ermiş (Orient Institut Beirut)
Fatih Ermiş (Orient Institut Beirut)
Evgenia Kermeli Ünal (Hacettepe University)
Evgenia Kermeli Ünal (Hacettepe University)
Cornell H. Fleischer (The University of Chicago)
Cornell H. Fleischer (The University of Chicago)
Christiane Czygan (The University of Bonn)
Christiane Czygan (The University of Bonn)
Berat Açıl (Marmara University)
Berat Açıl (Marmara University)
Benjamin C. Fortna (The University of Arizona)
Benjamin C. Fortna (The University of Arizona)
Azmi Özcan (Istanbul 29 Mayıs University)
Azmi Özcan (Istanbul 29 Mayıs University)
Ali Yaycıoğlu (Stanford University)
Ali Yaycıoğlu (Stanford University)
Ali Akyıldız (Istanbul 29 Mayıs University)
Ali Akyıldız (Istanbul 29 Mayıs University)
Ahmet Tunç Şen (Columbia University)
Ahmet Tunç Şen (Columbia University)
Ada Holly Shissler (The University of Chicago)
Ada Holly Shissler (The University of Chicago)
Abraham Marcus (The University of Texas at Austin-Emeritus)
Abraham Marcus (The University of Texas at Austin-Emeritus)
Abdurrahman Atçıl (Sabancı University)
Abdurrahman Atçıl (Sabancı University)
Barbara Kellner-Heinkele (Freie Universität Berlin)
Barbara Kellner-Heinkele (Freie Universität Berlin)
Milena B. Methodieva (University of Toronto)
Milena B. Methodieva (University of Toronto)
Randi Deguilhem (Aix-Marseille University)
Randi Deguilhem (Aix-Marseille University)

Executive Committee

Ömer Fâruk Can (Sakarya University)
Ömer Fâruk Can (Sakarya University)
Muhammet Nureddin Özel (Istanbul Medeniyet University)
Muhammet Nureddin Özel (Istanbul Medeniyet University)
İrem Gündüz Polat (Sakarya University)
İrem Gündüz Polat (Sakarya University)
Gülseren Duman Koç (Istanbul Medeniyet University)
Gülseren Duman Koç (Istanbul Medeniyet University)
Tuğba İsmailoğlu Kacır (Istanbul Medeniyet University)
Tuğba İsmailoğlu Kacır (Istanbul Medeniyet University)
Fatih Gürcan (Istanbul Medeniyet University)
Fatih Gürcan (Istanbul Medeniyet University)
Mustakim Arıcı (Istanbul Medeniyet University)
Mustakim Arıcı (Istanbul Medeniyet University)
Muhammet Zahit Atçıl (Istanbul Medeniyet University)
Muhammet Zahit Atçıl (Istanbul Medeniyet University)
M. Talha Çiçek (Istanbul Medeniyet University)
M. Talha Çiçek (Istanbul Medeniyet University)
Kenan Yıldız (Istanbul Medeniyet University)
Kenan Yıldız (Istanbul Medeniyet University)
Hilal Görgün (Istanbul Medeniyet University)
Hilal Görgün (Istanbul Medeniyet University)
Harun Kuşlu (Istanbul Medeniyet University)
Harun Kuşlu (Istanbul Medeniyet University)
Fatih Bozkurt (Sakarya University)
Fatih Bozkurt (Sakarya University)
Elif Bayraktar Tellan (Istanbul Medeniyet University)
Elif Bayraktar Tellan (Istanbul Medeniyet University)
Selim Karahasanoğlu (Istanbul Medeniyet University)
Selim Karahasanoğlu (Istanbul Medeniyet University)
Sadık Yazar (Istanbul Medeniyet University)
Sadık Yazar (Istanbul Medeniyet University)
İsmail Hakkı Kadı (Istanbul Medeniyet University)
İsmail Hakkı Kadı (Istanbul Medeniyet University)
Bilgin Aydın (Istanbul Medeniyet University)
Bilgin Aydın (Istanbul Medeniyet University)
Arif Bilgin (Sakarya University)
Arif Bilgin (Sakarya University)
Adem Ölmez (Istanbul Medeniyet University)
Adem Ölmez (Istanbul Medeniyet University)
Ayşe Kara (Istanbul Medeniyet University)
Ayşe Kara (Istanbul Medeniyet University)

Publications

Osmanlı'da Siyaset ve Diplomasi
Editors: Mehmet Yaşar - Haşim Şahin - Hâcer Kılıçaslan
Osmanlı'da Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü
Editors: Mükerrem Bedizel Zülfikar Aydın- Ravza Aydın
Osmanlı'da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat
Editors: İlker Bulunur - Fatih Bozkurt - Mahmut Cihat İzgi
Osmanlı'da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim
Editors: Fuat Aydın - Mükerrem Bedizel Aydın
Osmanlı'da Yönetim ve Savaş
Editors: Mehmet Yaşar Ertaş - Hâcer Kılıçaslan
Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk
Editors: Süleyman Kaya - Haşim Şahin
Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi
Editor: Arif Bilgin - Burhan Çağlar
Living in the Ottoman Lands: Identities, Administration and Warfare
Editors: Hâcer Kılıçaslan - Ömer Fâruk Can - Burhan Çağlar
Osmanlı'da İktisadî Hayat ve Vakıflar
Editors: Kerim İlker Bulunur - Ömer Fâruk Can
Osmanlı'da Diplomasi, Siyaset ve Savaş
Editors: Mehmet Yaşar Ertaş - Hâcer Kılıçaslan
Osmanlı Tarihçiliğine Yön Veren Konuşmalar
Editors: Arif Bilgin - Mükerrem Bedizel Aydın
İmparatorluğun Son Asrında Osmanlılar
Editors: Fatih BOZKURT - Burhan ÇAĞLAR