Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk


Editors: Süleyman Kaya - Haşim Şahin