Osmanlı'da İktisadî Hayat ve Vakıflar


Editors: Kerim İlker Bulunur - Ömer Fâruk Can